skip to Main Content
HAKOM IZJAVA ZA MEDIJE
Uklanjanje smetnji u UHF pojasu za neometan rad digitalne televizije i buduće mreže pete generacije (5G) – odnosi s Italijom i BiH

ZAGREB, 12. srpnja 2021. – HAKOM od 2013. aktivno sudjeluje u radu Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra (Radio Spectrum Policy Group, dalje: RSPG) pri Europskoj komisiji, a tako i u RSPG podskupini za prekograničnu koordinaciju „Good Offices“. Kroz čitav taj vremenski period predstavnici HAKOM-a ističu veliki problem talijanskih smetnji hrvatskim radijskim i televizijskim programima koji traje već nekoliko desetljeća, o čemu je uz talijansku administraciju redovno izvještavana i Međunarodna telekomunikacijska zajednica (International Telecommunications Union, dalje: ITU) i RSPG. Prije članstva u Europskoj uniji, HAKOM je u skladu s međunarodnim Radijskim propisima ITU-a navedene smetnje nastojao riješiti i kroz bilateralnu suradnju s Talijanskom Republikom te kroz postupke rješavanja smetnji u nadležnosti Radiokomunikacijskog ureda (Radiocommunication Bureau) i Radijskog regulacijskog odbora (Radio Regulations Board) ITU-a. U skladu s navedenim, HAKOM je u posljednjih deset godina poslao više od 7000 izvješća o smetnjama prema nadležnim tijelima Talijanske Republike i ITU-a, tražeći žurno uklanjanje istih.

Iako su za UHF pojas potpisani međusobni sporazumi i utvrđeni međunarodni planovi, Republika Hrvatska u odnosu na Talijansku Republiku ima puno veći broj prijavljenih slučajeva štetnih smetnja koji proizlaze iz međunarodno neusklađene uporabe frekvencija. Na prenamjenu i oslobađanje harmoniziranog frekvencijskog pojasa 700 MHz osobit utjecaj ima rad međunarodno neusklađenih talijanskih odašiljača koji odašilju na frekvencijama u frekvencijskom pojasu 470-694 MHz, a koje Republika Hrvatska upotrebljava za prijam zemaljske digitalne televizije nakon što je oslobodila frekvencijski pojas 700 MHz za bežične širokopojasne mreže pokretnih komunikacija. U svezi s navedenim nije postojalo izvjesno rješavanje ovoga pitanja, što Republici Hrvatskoj otežava provedbu aktivnosti u rokovima predviđenima Odlukom (EU)2017/899 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uporabi frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji ( daljnje : UHF Odluka), a također s obzirom da se Talijanska Republika odlučila za odgodu oslobađanja pojasa 700 MHz do 2022., isto može dodatno ograničiti Republiku Hrvatsku u raspolaganju ovim radiofrekvencijskim spektrom. Stoga je HAKOM u siječnju ove godine na temelju članka 28. stavka 3. Zakonika Direktiva (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija) podnio zahtjev za posredovanjem i izdavanjem RSPG mišljenja, kojim se predlaže koordinirano rješenje prekograničnih štetnih smetnji od strane Talijanske Republike u cilju osiguranja nesmetane uporabe harmoniziranog radiofrekvencijskog spektra u Republici Hrvatskoj, sukladno pravu Europske Unije.

Ukratko, HAKOM je tražio prioritetno rješavanje smetnji u pojasu 700 MHz, a s obzirom na planiranu dodjelu spektra mrežama pokretnih komunikacija pete generacije (5G) u kolovozu ove godine te osiguravanje neometanog rada zemaljske digitalne televizije u pojasu 470 – 694 MHz.

Na sastanku RSPG-a 16. lipnja 2021. predstavljen je nacrt RSPG mišljenja (RSPG21-029) te je nakon dulje rasprave, po provedenom postupku glasanja, uz potporu svih država članica i protivljenje Talijanske Republike, usvojeno RSPG mišljenje, dostupno na sljedećoj poveznici.

Navedenim RSPG mišljenjem, u dijelu predloženog koordiniranog rješenja, osigurane su mjere čijim se ispunjenjem osigurava neometan rad na TV kanalima u pojasu 470 – 694 MHz te neometan rad mreža pokretnih komunikacija pete generacije (5G) u pojasu 700 MHz.

Dodatno na navedenu proceduru za izdavanje RSPG mišljenja, a vezano uz postupak javne dražbe kojim će se dodijeliti radiofrekvencijski spektar te omogućiti uvođenje mreža pokretnih komunikacija pete generacije (5G) u pojasu 700 MHz, HAKOM je od Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine (dalje: RAK) zatražio isključivanje preostale mreže odašiljača analogne televizije koji bi mogli uzrokovati smetnju u navedenom pojasu. Do početka postupka javne dražbe, RAK je potvrdio da se isključivanje analogne TV provodi u skladu s planom i definiranim rokovima, kako bi se do trenutka izdavanja dozvole na javnoj dražbu, u kolovozu, osigurao neometan rad 5G mreža u Republici Hrvatskoj.

hakom.hr

66

Vezani članci

Back To Top
Search