VISINA STOPE ZA OBRAČUN NAKNADA ZA RAK DOZVOLE U 2022. GODINI ISTA KAO ZA 2021. GODINU

0

Prema Odluci koju je Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (Agencija) utvrdilo na sjednici održanoj u oktobru 2021. godine, visina stope prema kojoj će se obračunavati godišnje naknade za dozvole u telekomunikacijama i emitovanju, te novčana vrijednost boda za obračun naknade za dozvolu za upotrebu brojeva i/ili kodova, koja će se primjenjivati od 01.01.2022. godine, biće ista kao u 2021. godini.

Odlukom je utvrđena:· Visina stope za obračun naknade za dozvolu za obavljanje djelatnosti telekomunikacija za 2022. godinu u iznosu od 0,60 % od ukupnog prihoda korisnika dozvole u fiskalnoj 2021. godini, ostvarenog po osnovu obavljanja djelatnosti telekomunikacija – mobilne telekomunikacione mreže, javne fiksne telekomunikacione mreže, pristup internetu, distribucija audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija i usluga upravljanja multipleksom;

· Visina stope za obračun naknade za dozvolu u emitovanju za 2022. godinu u iznosu od 0,50 % od ukupnog prihoda korisnika dozvole u fiskalnoj 2021. godini,
ostvarenog po osnovu obavljanja djelatnosti pružanja audiovizuelnih medijskih usluga i pružanja medijskih usluga radija;

· Novčana vrijednost boda za 2022. godinu u iznosu od 0,50 KM za obračun naknade za dozvolu u telekomunikacijama za upotrebu brojeva i/ili kodova.