Udruženje reditelja i rediteljica BiH traži od Vlade FBiH da razriješi saziv Fondacije za kinematografiju

Udruženje rediteljica i reditelja BiH u svome dopisu zatražili su od Vlade Federacije BiH razrješenje saziva Fondacije za kinematografiju.

Podsjetimo, na sjednici Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju, koja je održana prije dva dana u Sarajevu, kao jedan od zaključaka donesena je i odluka o podnošenju krivične prijave protiv reditelja Nedima Karalića zbog lažnog predstavljanja i podnešenja prijave protiv same Fondacije.

U suštini, iz Fondacije tvrde da je Karalić, predstavljajući se kao ovlašteno lice Udruženja rediteljica i reditelja u BiH, sačinio i potpisao prijavu, lažnog sadržaja, protiv Fondacije za kinematografiju i njenog direktora Antonia Beusa Vladi Federacije BiH.

Udruženje rediteljica i reditelja BiH demantuje navode (nepotpunog) Upravnog Odbora Fondacije za kinematografiju Sarajevo koji su se pojavili u medijima 12. stepmbra 2023., a vezani su za njihove aktivnosti. Prema njihovim riječima, navedeno saopštenje Beusa je još jedna u nizu obmana javnosti, te medijska dimna bomba koja za cilj ima sakriti brojne nezakonitosti u radu fonadacije koju predvodi.

Navode kako je Udruženje rediteljica i reditelja BiH podnijelo inicijativu Vladi FBiH da se sporne odluke Fondacije za kinematografiju Sarajevo ponište iz niza razloga, a u skladu sa datim ovlaštenjima, ovu inicijativu je potpisao sekretar (funkcija koju je obnašao Nedim Karalić).

“Nakon što su određene produkcijske kuće uložile prigovor i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine poništila sporne odluke, informisani smo da je Fondacija za kinematografiju Sarajevo uprkos odluci Vlade FBiH, promptno potpisala ugovore sa odabranim korisnicima i isplatila dio sredstava, znajući da će povrat novca biti otežan, ako ne i nemoguć”, pojasnili su.

Potom su naveli da objave o pokretanju krivične prijave protiv generalnog sekretara Udruženja reditelja i rediteljica imaju za cilj da se zataška zloupotreba Fondacije za kinematografiju Sarajevo.

Stoga su se, kako su naveli iz ovog Udruženja, odlučili informisati javnost o nizu nezakonitih radnji Predsjednika upravnog odbora Fondacije za kinematografiju te u prilogu dostavljaju samo dio koji se tiče razloga za obaranje posljednjeg Konkursa za raspodjelu sredstava.

“Dajemo punu podršku Vladi Federacije BiH koja je jednoglasno krenula u obračunavanje sa kriminalom u fondaciji”, napisali su.

Kao članovi Udruženja rediteljica i reditelja BiH koji su potpisali ovo saopćenje navedeni su neki od najpoznatijih bosanskohercegovačkih reditleja i rediteljica: Aida Begić, Sabrina Begović, Alen Drljević, Nenad Dizdarević, Nermin Hamzagić, Zdenko Jurilj, Nedim Karalić Faruk Lončarević, Tanja Miletić Oručević, Alen Šimić, Danis Tanović, Ines Tanović i Srđan Vuletić.

“Poštovani premijeru Nikšiću, obraćamo Vam se u ime Udruženja redateljica i redatelja u Bosni i Hercegovini sa zahtjevom da Vlada Federacije BiH razriješi aktuelni saziv Fondacije za kinematografiju – Predsjednika Beus Antonia i članova Upravnog odgovora Trivić Milana i Hadžihafizbegović Emira (u ostavci), u skladu sa članom 6 Statuta Fondacije za Kinematografiju jer Upravni odbor Fondacije za kinematografiju postupa nezakonito i u suprotnosti sa Odlukom o osnivanju, Statutom i odlukama Vlade Federacije BiH odnosno ne djeluje u skladu sa ciljevima fondacije”, naveli su.

Zatim su naveli da je Fondacija za Kinematografiju prvenstveno osnovana za podsticaj, razvoj i unapređenje filmskog stvaralaštva i filmske proizvodnje u Federaciji BiH i sa tim ciljem Vlada Federacije BiH svake godine donosi odluku kojom se izdvajaju sredstva za potican kinematografije. Spomenuli su da je u ovoj godini Vlada FBiH donijela Odluku o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za kinematografiju” utvrđenog budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa broj 521/2023 od 06.04.2023.godine (“Službene novine FBiH”, broj 26/23, “Odluka Vlade FBiH”).

Drugim riječima – pojašnjavaju kako je Vlada FBiH izdvojila dva miliona KM budžetskih sredstava, sa jasnim kriterijem kako se ova namjenska sredstva troše.

“Međutim, Upravni odbor Fondacije za kinematografiju FBiH donosi odluke suprotno odlukama Vlade FBiH i aktima Fondacije za kinematografiju. Na primjer, dana 26.6.2023. godina, za vrijeme trajanja konkursne procedure za jedan od konkursa Fondacije, Upravni odbor je donio Odluku kojom se nezakonito derogira primjena kriterija:

“U skladu s gore navedenim, Upravni odbor Fondacije za kinematografiju Odluku o izboru sredstava Fondacije za kinematografiju po provedenom javnom pozivu za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja komplementarnih djelatnosti za 2023. godinu donosi u skladu sa finansijskih zahjevima predloženih projekata, čime se za 2023. godinu stavlja van snage tabela broj 2. člana 37. Pravilnika o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju broj: 04-3-254/21 od 20. 12. 2021. godine te u skladu s tim će se dodjeljivati iznos finansijske podrške nevodeći se bodovnom listom jer bi u suprotnom od ukupnog broja aplikanata sredstva dobilo samo tri aplikanta”, nastavili su.

Tvrde da je za vrijeme mandata trenutnog Upravnog odbora donesen Pravilnik o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju broj: 04-3-254/21 od 20.12.2021. godine, mimo konsultacije sa strukovnim udruženjima i uprkos njihovog osnovanom protivljenju te da je pravilnik osnov za raspodjelu novca građana iz budžeta, a proces bodovanja je arbitraran i diskriminatoran.

Kao priloge su poslali pisma Udruženja rediteljica i reditelja BiH vezana za pravilnik.

“Od ostavke Emira Hadžihafizbegovića, preostala dva člana Upravnog odbora su odlučivala o imovini Federacije BiH, što je u suprotnosti za Statutom. Naime, Fondacije je Odlukom o izboru korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinanciranja filmskih projekata 2023. godinu raspolagala sa milionskim iznosima iz budžeta nezakonito jer čl. 11 Statuta propisuje da Prisutnost predsjednika i svih članova Upravnog odbora Fondacije je obavezna za Upravljanje imovinom Fondacije. Pored navedene nezakonitosti, sredstva su se doznačila članovima udruženja UFI čiji predsjednik je također Antonio Beus, što predstavlja očigledni konflikt interesa”, naveli su.

Nadalje tvrde da će se provjerom odgovarajućih registara i odluka utvrditi da je Antonio Beus:

– suvlasnik Art company d.o.o. koja je zastupnik agencije Agicoa za BiH,

– predsjednik Asocijacije za zaštitu audiovizualnih djela (APAW),

– predsjednik Udruge Filmske Industrije kojoj je Institut za intelektualnu svojinu BiH dao monopolsku licencu da prikuplja autorsku naknadu od kablovskih distributera koji nikad nije raspodijelio autorima, a što je zakonska obaveza

– predsjednik Fondacije za kinematografiju FBiH preko koje raspolaže sa sredstvima iz budžeta

– da se kandidovao člana Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH – jedna od rijetkih funkcija koja mu je (još uvijek) izmakla isključivo zbog autora koji se bore provi očiglednog konflikta interesa i nezakonitog raspolaganja novca budžetskih korisnika.

“Agicoa godinama u BiH (i nigdje drugo u normalnim zemljama) prikuplja autorske naknade na sporan način i niti jedan organ do danas nije utvrdio da zaista predstavlja producente, a godinama se predstavlja kao njihov predstavnik. Agicoa je najveći član Udruge Filmske Industrije. Preostali članovi su neki od dobitnika sredstava iz budžeta. Sa potvrdama Agicoa i Filmskog centra, Beus je od Instituta za intelektualno vlasništvo BiH zatražio licencu za kolektivno ostvarivanje prava autora audiovizuelnih djela što mu je Institut više puta odobrio, na osnovu koje je pokušao izvršiti naplatu od kablovskih/IPTV operatera u BiH i od nekih naplatio, a nije raspodijelio u skladu sa zakonom. U vrijeme kada je Udruženje filmskih radnika obavljalo ove poslove, prikupljane sredstva su išla autorima”, napisali su.

U zaključku ističu svoj stav da su ovo samo neke od uočenih nepravilnosti i dokazi o očiglednom sukobu interesa koji je sam po sebi odnos za razješenje trenutnog saziva Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju.

“Molimo vas da u što hitnijem roku postavite novi Upravni odbor i novog predsjednika/cu koji će raditi u interesu unapređenja bh. kinematografije”, apelovali su.

DVB Portal

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

View more
Accept
Scroll to Top