skip to Main Content

DAB+ Strandard
Hrvatska: Pokrenut javni natječaj za digitalni radio

Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) na sjednici održanoj 22. srpnja 2021. donijelo je odluku o raspisivanju javnog natječaja za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalnog radija, za multipleks MUX…

Opširnije...

Digitalizacija u BiH: Start Multipleksa C ponovo prolongiran

Nakon sprovedenog Javnog poziva, Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) dodjelila je Dozvolu za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u Bosni i Hercegovini – MULTIPLEKS C, pravnom licu "MULTIPLEX SERVICE BH" d.o.o.…

Opširnije...

United Grupa preuzela bugarsku Novu

United Grupa, vodeći telekomunikacijski i medijski operater u Jugoistočnoj Evropi, objavila je danas da je završila akviziciju Nova Broadcasting Group, najveće bugarske medijske kompanije sa više platformi. Televizija sa nacionalnom frekvencijom NOVA TV, 10 televizijskih kanala, najveća online platforma Net…

Opširnije...

Hrvatska: 715 izvještaja o ometanjima iz Italije

Hrvatski regulator Hakom poslao je talijanskoj administraciji 715 novih izvještaja nakon ovogodišnjih mjeseci akcije za mjerenje talijanskih poremećaja koji uzrokuju probleme s hrvatskim radio i TV prijemom. U proteklih 11 godina talijanske vlasti primile su preko 7.000. izvješća o smetnjama…

Opširnije...
Back To Top
×Close search
Search