skip to Main Content
DIGITALIZACIJA U BiH: JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP OTVORENOM MULTIPLEKSU D

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) objavljuje prvi Javni poziv za dostavljanje zahtjeva pružalaca audiovizualnih medijskih usluga (AVM) za pristup otvorenom Multipleksu D, u svih devet digitalnih regija za pokrivenost digitalnim televizijskim signalom.

Zahtjev za pristup otvorenom Multipleksu D mogu podnijeti svi pružatelji AVM usluga kojima je Agencija izdala dozvolu za televizijsko emitiranje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije i dozvolu za televizijsko emitiranje koje se vrši putem drugih elektronskih komunikacijskih mreža.

Prijava na prvi Javni poziv sastoji se od popunjenog obrasca Agencije – Zahtjev za ulazak u otvoreni Multipleks D, koji se nalazi na zvaničnoj Internet stranici Agencije www.rak.ba, a može se dobiti i na osnovu pisanog zahtjeva upućenog Agenciji.

Prijave u zatvorenoj i zapečaćenoj pošiljci, mogu se predati najkasnije do 24.12.2021. godine na protokol Regulatorne agencije za komunikacije, ul. Mehmeda Spahe broj 1, Sarajevo, ili poslati preporučenom poštom na adresu: Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe broj 1, 71 000 Sarajevo „Prijava za ulazak u otvoreni Multipleks D – NE OTVARATI”.

Na poleđini pošiljke obvezno navesti puni naziv fizičke ili pravne osobe koja podnosi prijavu. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i prijave podnesene od strane neovlaštene osobe, neće se uzimati u razmatranje i iste će biti odbačene.

Javno otvaranje prijava obavit će se 27.12.2021. godine u 11 sati, u prostorijama Agencije. Javnom otvaranju prijava može nazočiti jedan ovlašteni predstavnik podnositelja prijave (uz predaju dokaza o ovlaštenju).

Zahtjev za dodatnim informacijama i pitanja vezana za provođenje Prvog javnog poziva dostavljati Agenciji najkasnije do 22.12.2021.godine, isključivo putem elektronske pošte na adresu: javnipozivmuxd@rak.ba .

53

Vezani članci

Back To Top
Search