MUX A: URŽ u svome zaključku detaljno objasnio zašto je odbačena žalba MIBO Komunikacija i partnera

0

Jučer smo pisali o tome kako je Ured za razmatranje žalbi je odbacio žalbu grupe ponuđača okupljenih oko kompanije MIBO Komunikacije d.o.o. a koja je Uredu upućena nakon što je nadležno Ministarstvo koje provodilo Postupak javne nabavke opreme za digitalni prijenos i emitovanje za Projekat digitalizacije Javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini, za najpovoljnijeg ponuđača odabralo banjalučku firmu Sirius 2010 d.o.o. u grupi sa OIV d.o.o. Hrvatska.

Danas smo u posjedu kompletnog Zaključka objavljenog od strane Ureda za razmatranje žalbi po pitanju rješavanja žalbe MIBO Komunikacija i partnera u ovoj javnoj nabavci, te možemo napraviti kompletan uvid u Zaključak.Ured za razmatranje žalbi je Žalbu MIBO Komunikacija i partnera odbacio jer je po navodima Ureda za razmatranje žalbi u Zaključku, izjavljena od strane neovlaštene osobe. Ured je to uradio iz razloga što je jedan od članova grupe ponuđača, tačnije UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. Mostar 25.10.2023. godine dostavio akt Odustanak od žalbe.

U nastavku donosimo i kompletan Zaključak Ureda za razmatranje žalbi.