Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacija Suhi Vrh i Borja

0

U okviru Multipleksa D u DVB-T2 standardu pokrenuto je digitalno zemaljsko emitovanje sa emisionih lokacija Suhi Vrh i Borja, kako je putem svoje web i facebook stranice izvjestio operater Dasto Semtel d.o.o.

Sa emisione lokacije Suhi Vrh planirano je da signalom bude pokriven grad Jajce i njegova okolina, dok sa lokacije Borja signalom će biti pokriveni korisnicni na širem području grada Teslića i okoline.U nastavku donosimo i grafičke prikaze pokrivenosti sa pomenutih lokacija uz napomenu od strane operatera da grafički prikazi regija i lokacija pokrivenosti su isključivo informativnog karaktera.

Za provjeru pokrivenosti na Vašoj lokaciji možete se obratiti operateru Multipleksa D putem email adrese tehnika.muxd@zona.ba.

Mapa pokrivenosti sa emisione lokacije Borja (Teslić)

Mapa pokrivenosti sa emisione lokacije Suhi Vrh (Jajce)