Na današnji dan: Svečano otvaranje javnog telefonskog saobraćaja u Sarajevu

0

Telefon je u BiH prvi put upotrijebljen 1882. za potrebe vojske i administracije, dok su privatna lica bila isključena iz njihove upotrebe. Tek 1894. instaliranjem gradske telefonske govornice u Sarajevu učinjeni su prvi značajni pomaci ka javnom telefonskom saobraćaju i to tako da je stanovništvu bilo dopušteno korištenje telefona u slučaju neke opasnosti.

Svečano otvaranje javnog saobraćaja u Sarajevu obavljeno je 16. novembra 1898. godine a nakon toga se mreža telefonskog saobraćaja širi i na druge krajeve BiH. Širenju telefonskog saobraćaja najviše su doprinijela tehničko-tehnološka otkrića.Prva automatska telefonska centrala u BiH puštena je u rad 1936. godine za 2.000 brojeva. Vremenom je broj pretplatnika rastao, a širenje telefonske mreže zavisio je od razvoja privrede, organizacije uprave, demografskog kretanja stanovništva i sl.