Na današnji dan: Svečano otvaranje javnog telefonskog saobraćaja u Sarajevu

Telefon je u BiH prvi put upotrijebljen 1882. za potrebe vojske i administracije, dok su privatna lica bila isključena iz njihove upotrebe. Tek 1894. instaliranjem gradske telefonske govornice u Sarajevu učinjeni su prvi značajni pomaci ka javnom telefonskom saobraćaju i to tako da je stanovništvu bilo dopušteno korištenje telefona u slučaju neke opasnosti.

Svečano otvaranje javnog saobraćaja u Sarajevu obavljeno je 16. novembra 1898. godine a nakon toga se mreža telefonskog saobraćaja širi i na druge krajeve BiH. Širenju telefonskog saobraćaja najviše su doprinijela tehničko-tehnološka otkrića.

Prva automatska telefonska centrala u BiH puštena je u rad 1936. godine za 2.000 brojeva. Vremenom je broj pretplatnika rastao, a širenje telefonske mreže zavisio je od razvoja privrede, organizacije uprave, demografskog kretanja stanovništva i sl.

DVB Portal

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

View more
Accept
Scroll to Top