POLARIS MEDIA sa mnoštvom novih programa

0

POLARIS MEDIA DTH paket počeo je sa emitovanjem novih programa UNITED GROUP. Do sada je uključeno 13 novih TV programa. Znamo da su prije nekog vremena ostali bez programa ARENA SPORTA.

Polaris je počeo sa emitovanjem sljedećih programa:
1. SPORTSKI KLUB
2. SPORT KLUB 1
3. SPORT KLUB 2
4. SPORT KLUB 3
5. SPORTI KLUB E-SPORT
6.
NOVA SRBIJA
7. N1 SRBIJA
8. CINEMANIA
9. IDJ
10. IDJ KIDS
11. BRAINZ
12. LOV I RIBOLOV
13. NOVA SPORT