SIG: “Rizik od 5G smetnji na satelitskoj kontroli”

sig:-“rizik-od-5g-smetnji-na-satelitskoj-kontroli”

Satcoms Innovation Group (SIG) je zaključila da je rizik od ometanja satelitskih sistema iz 5G mreže, iako stvaran, kontrolisan i efikasno rešavan od slučaja do slučaja od strane satelitskih operatera i pogođenih klijenata. Do ovog zaključka došlo je nakon pregleda nalaza radne grupe SIG 5G, koja je počela u novembru 2021, radi prikupljanja i analize širokog spektra podataka.

Dosadašnji rezultati analize pokazuju da nema direktnih izveštaja o incidentima u vezi sa interferencijom 5G C-Banda.Iako postoji referenca na probleme između 5G i C-Band, to se direktno rešavaju i satelitskim operaterima i njihovim klijentima. Analiza je takođe ukazala na globalni trend aukcije C-Band frekvencija.

Martin Coleman, član upravnog odbora, Satcoms Innovation Group je predvodio radnu grupu i prokomentarisao: “Evropski i globalni satelitski operateri generalno sada prihvataju da su C-Band frekvencije ispod 3,8GHz domen mobilne industrije i blisko sarađuju sa relativno malim brojem klijenata pogođenih na rešavanju bilo kakvih lokalnih poteškoća između 5G i klijentove satelitske zemaljske infrastrukture. Izuzetak od ovoga je u SAD-u gdje satelitski operateri prihvataju C-Band frekvencije ispod 4GHz za mobilne usluge.

Vjerovatna modifikacija trenutne podjele C-Banda bit će dodavanje 40MHz zaštitnog pojasa koji mijenja upotrebljiva ograničenja za satelitske usluge na 3. 84 GHZ i 4. 04 GHz, respektivno. To bi osiguralo bolje rezultate usluga za one klijente koji moraju da modifikuju svoje zemaljske sisteme.

Satcoms Innovation Group je dodala da prikupljeni podaci povećavaju potrebu za daljim istraživanjem problema RFI i spektra od mobilnih i bežičnih operatera, oko upotrebe Ka-Banda 26GHz) i Q-Banda 26GHz).

Helen Weedon, generalna direktorica SIG-a, komentirala je: “Ovi rezultati su relativno dobra vijest za satelitsku industriju, međutim, postoji potreba za stalnim praćenjem bilo kakvih potencijalnih izvještaja o 5G smetnjama. Pored toga, potrebna je i dalja analiza upotrebe Ka-Band i Q-Band frekvencija.

DVB Portal

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

View more
Accept
Scroll to Top