skip to Main Content
BH Telecom se planira vratiti na prihode iz svog “zlatnog doba”

BH Telecom planira vratiti ukupne prihode na nivo iznad 500 miliona KM, koje je imao u svoje “zlatno doba”, već u narednoj godini, predviđeno je trogodišnjim planom poslovanja 2022.-2024.

U tome mu trebaju pomoći visoka investiciona ulaganja u ovoj godini koja su planom predviđena u iznosu od 255,5 miliona KM, ali i ulaganja u naredne dvije planske godine.

Prihod u 2023. godini bi se, prema planu trebao popeti na 502,8 miliona KM, a u 2024. godini na 513,6 miliona KM, nakon što je za ovu godinu planiran na nivou od 493,6 miliona KM.

Pod uticajem pada telekomunkacionog tržišta kroz pad pad korištenja usluga SMS-a i govora te većeg korištenja servisa kao što su Viber, WhatsApp, prihodi BH Telecoma bili su proteklih godina u konstantnom padu. Društvo je i u 2021. godini imalo pad prihoda u fiksnoj telefoniji ali je ostvarilo rast u mobilnoj telefoniji i rast prihoda od roaminga.

Porast prihoda od prodaje uticao je da su u prošloj godini operativni prihodi porasli za oko 20 miliona KM na 461,8 miliona KM, a neto dobit povećana za oko 16 miliona KM na 63,3 miliona KM.

Iako je kompanija zakoračila u nove segmente poslovanja – fintech i produkcija multimedijalnog sadržaja, prihodi ostvareni na ovaj način još uvijek nemaju značajniji udio. Naime, pokrenuti projekti su, uglavnom, u početnoj fazi razvoja.

Osnovna djelatnost društva sa ostvarenih 453,6 miliona KM prihoda čini i dalje aposlutnu većinu prihoda kompanije.

Investicija u fintech kompaniju ESP doo, gdje je ulaganje bilo u iznosu od 3,825 mil KM, odnosno 45 posto u osnovnom kapitalu, ne pokazuje se kao isplativa. Na to ukazuju više nego skromni prihodi od 33 hiljade KM prošle godine (26.000 KM godinu ranije) te milionski gubici u poslovanju koji “jedu” kapital društva.

BH Telecom i ostali operateri čekaju signal od države kada će biti pokrenute aukcije za 5G mreže, koje su u regionu u posljednje vrijeme organizovane u Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.

Bosna i Hercegovina je, kao i u slučaju 4G mreže, na začelju.

Inicijativa Ministarstva prometa i komunikacija da se snizi naknada za korištenje radiofrekventnog spektra mogla biti od pomoći BH Telecomu i njegovoj konkurenciji u razvoju daljnje digitalizacije i uvođenju 5G mreže nakon što su mogućnosti za monetizaciju 4G mreže prilično skučeni zbog kasno dodijeljene dozvole.

Za podsjećanje, zlatni period BH Telecoma bio je u prvoj polovini prethodne dekade, a najbolja godina bila je 2012., kada je ostvaren prihod od 579 miliona KM, a dobit iznosila 126 miliona KM.
Prihod je prvi put pao na nivo ispod 500 miliona KM 2016. godine i od tada granica od pola milijarde nikada nije ponovo dosegnuta.

12

Vezani članci

Back To Top
Search