skip to Main Content
Hrvatska: Novo nadmetanje za nacionalne frekvencijske opsege

Hrvatski regulator HAKOM pokrenuo je postupak javne dražbe za izdavanje dozvola za mobilne komunikacijske mreže u zemlji.

U saopštenju se navodi da će se nadmetanje za sve nacionalne frekvencijske opsege odvijati u jednom postupku (800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz), dok će se nadmetanje za frekventni opseg od 3600 MHz na regionalnom nivou biti sproveden u posebnom postupku nadmetanja.

Zahtjevi za učešće će se podnositi od 17. oktobra do 4. novembra 2022. godine, a faza glavnog nadmetanja počeće 16. januara 2023. godine. Javna aukcija će se u potpunosti sprovesti putem elektronskog sistema nadmetanja.

Dozvole će se izdavati na period od 15 godina. Nakon isteka roka važenja dozvole, moći će se produžiti rok važenja za najviše pet godina, kako je to utvrđeno pravilima na nivou EU.

41

Vezani članci

Back To Top
Search