M:tel kupio Trion tel

0

Kompanija M:tel u petak je saopštila da je preuzela vlasništvo nad firmom Trion Tel.

Kako je rečeno, na osnovu zaključenog Ugovora o kupoprodaji i prenosu 100% udjela vlasništva u društvu Trion Tel d.o.o. Banja Luka, izvršen je upis promjene udjela vlasništva u registar poslovnih subjekata društva, čime je M:tel a.d. Banja Luka postao vlasnik 100% udjela vlasništva u ovoj kompaniji.Trion Tel je operater telekomunikacija koji na teritoriju Bosne i Hercegovine na osnovu dozvola RAK-a obavlja djelatnosti operatora javnih elektronskih komunikacijskih mreža i davatelja pristupa internetu.

Vlasnik kompnaije Trion Tel bio je Zoran Lemić.

Podsjetimo da je M:tel posljednji godina kupio niz kompanija u BiH – Logosoft, Telrad Net, Blicnet, Elta Kabel i Financ, zbog čega su mnogi izrazili zabrinutost da je uništio konkurenciju na području RS-a i preuzeo dominantan, odnosno monopolitički položaj.

Kompanija M:tel je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila prihod od 233,2 mil KM, a rashodi su iznosili 187,9 mil KM. Neto dobit ove kompanije je iznosila 40,6 mil KM.