MUX D: Pokrenuto digitalno emitovanje i sa emisione lokacije Višegrad

0

Nakon obavještenja da je pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje u DVB-T2 standardu sa emisione lokacije Kvarc Srebrenica, na web stranici operatera objavljeno je novo obavještenje u kojem korisnike obavještavaju da počelo emitovanje i sa emisione lokacije Višegrad za područje istoimenog grada.

Prema mapi digitalnih regija, emisiona lokacija se nalazi u regiji Trovrh i signal MUX-a D bi trebao ići na 33 kanalu UHF.