BHANSA u operativu stavila sistem za razmjenu informacija između civilnih i vojnih korisnika

0
U ponedjeljak BHANSA je u operativnu upotrebu stavila alat CIMACT u Jedinicama prilazne i aerodromske kontrole letenja Mostar, Banja Luka i Tuzla.
 
CIMACT (Civil-military air traffic management coordination tool) razvijen je kao zajednički koordinacijski sistem za razmjenu informacija između civilnih i vojnih korisnika. CIMACT integrira raznovrsne informacije kako bi korisniku pružio cjelovit pregled situacije u zračnom prostoru. Sadrži niz funkcionalnosti za upravljanje zračnim saobraćajem (ATC), filtere i alate za saradnju kako bi omogućio koordiniranje između povezanih sistema. CIMACT omogućava uspostavu automatiziranog interfejsa s EUROCONTROL-ovim lokalnim i subregionalnim sistemom za podršku upravljanju zračnim prostorom (LARA).
 
Radi se o softverskom paketu koji EUROCONTROL pruža državama članicama ECAC-a uz zaključivanje odgovarajućeg sporazuma.
 
CIMACT osigurava prikaz situacije u zračnom prostoru u realnom vremenu te omogućava dekodiranje i objedinjavanje podataka iz različitih izbora: planova leta i radarskih sistema, a sadrži sveobuhvatan paket safety pomagala i alata.
 
CIMACT predstavlja veoma fleksibilan sistem s nekim od najznačajnijih funkcionalnosti:
 
– Dekodiranje različitih nadzornih podataka (track-ova i plotova), kao i planova leta;
 
– Kreiranje korelisane slike zračnog prostora;
 
– Komunikacija korištenjem različitih mreža i protokola (TCP/IP, UDP, X.25, UMTS);
 
 
– Koordinacija, filtriranje;
 
– Povezivanje s različitim alatima i bazama podataka (LARA, EAD, EDQ, WX Systems);
 
– Simulacijske mogućnosti.
 
Uvođenje u operativnu upotrebu sistema CIMACT omogućilo je da kontrolori zračnog saobraćaja u Jedinicama prilazne i aerodromske kontrole Letenja Mostar, Banja Luka i Tuzla, koje usluge prilazne kontrole pružaju proceduralno, poboljšaju svjesnost o situaciji u zračnom prostoru u području odgovornosti, stoji na sajtu BHANSA-e.
 
U implementaciji projekta BHANSA je sarađivala s EUROCONTROL-om i Ministarstvom odbrane BiH koje je za potrebe OS BiH dobilo radarsku sliku o situaciji u zračnom prostoru BiH s radara lociranih u BiH.