SES najavljuje novi otkup dionica

0
ses-najavljuje-novi-otkup-dionica

SES je pokrenuo program akcija u iznosu do 150 miliona evra nakon pozitivnih rezultata u prvom poluvremenu.Prema šemi, satelitski operater će kupiti do 20 miliona A-dionica i do 10 miliona B-dionica u jednakoj proporciji kako bi zadržao potreban omjer dvije A-dionice prema jednoj B-dionici, kako je navedeno u Statutu Udruženja. Akcije stečene u okviru programa nameravaju da budu otkazane, čime bi se smanjio ukupan broj glasačkih i ekonomskih akcija.

Ruy Pinto, novoimenovani izvršni direktor kompanije, rekao je da otkup “pokazuje naše uvjerenje u dugoročne osnove kompanije SES”.

Video prihod iznosio je 486 miliona evra, što predstavlja smanjenje od 5,2% u odnosu na H1 2022, iako su “dodatne važne obnove” potpisane u kvartalu za neke od satelitskih kvartova operatera.

Segment Mreže pokazao je rast, vođen snažnim performansama u mobilnosti i snažnim ishodima u vladi i fiksnim podacima.

Pored toga, SES je, zajedno sa drugim evropskim svemirskim i telekomunikacionim igračima, izabran da razvije predlog za buduću satelitsku konstelaciju Evropske komisije, IRIS2.

Broadband TV News sjedi sa izvršnim direktorom MainStreaminga, Antoniom G. Corradom za razgovor, streaming, latenciju i ANGA COM.

Advertisement