skip to Main Content
4iG grupa, vlasnik One Crna Gora, kupila 100% udjela u Vodafonu Mađarska
Mađarska 4iG grupa i Corvinus International Investment Zrt, koji predstavlja mađarsku državu, i Vodafone Europe BV, potpisali su 9. januara obavezujući ugovor o kupoprodaji 100% akcija Vodafona Mađarska.
– Nakon temeljne analize, 4iG grupa i Corvinus dogovorili su se sa Vodafone Europe BV o uslovima transakcije vrijedne 1,7 mlrd EUR, što je 7,1 puta više od EBITDA Vodafona Mađarska za finansijsku godinu koja se završila 31. marta prošle godine – navodi se u saopštenju 4iG grupe koja je vlasnik kompanije One Crna Gora.
Prema odredbama sporazuma, 4iG, kao investitor, će preuzeti 51% kontrolnog udjela u Vodafonu Mađarska preko svoje podružnice Antenna Hungaria, dok će Mađarska država steći indirektni udio od 49%.
Očekuje se da će transakcija biti zatvorena 31. januara, nakon uplate kupoprodajne cijene.
J.P. Morgan SE, jedna od najvećih svjetskih investicionih banaka, kao finansijski savjetnik 4iG, učestvovala je u pripremi i dogovaranju finansiranja.
Međunarodni savjetnici kao što su CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, EY Hungary, Deloitte, Omnitele i konsultant za globalnu strategiju Arthur D. Little, bili su uključeni u temeljnu analizu Vodafona Mađarska i u pripremu i razvoj pravnih, vrjednosnih i tehničkih aspekata transakcije.
– Transakcija, objavljena na Budimpeštanskoj berzi, ima poseban značaj u istoriji mađarskih telekomunikacija. Osim što je jedna od najvećih akvizicija, spajanje portfolija fiksnih i mobilnih telekomunikacija 4iG Grupe i Vodafona Mađarska će ponovo otvoriti tržište u brojnim uslužnim područjima i ojačati svoju ulogu u ponudi konvergentnih telekomunikacionih usluga – navodi se u saopštenju.
Predsjednik 4iG Nyrt, Gellért Jászai, rekao je da akvizicija Vodafona Mađarska otvara novo poglavlje na mađarskom tržištu telekomunikacija.
– To je prva info-komunikaciona grupa u gotovo 30 godina, koja može raditi kao konvergentni operater u većinskom mađarskom vlasništvu. Strateška saradnja između mađarske države i 4iG-a u ovoj transakciji, ne samo da će transformisati tržište već će poboljšati konkurentnost i ubrzati digitalnu transformaciju privrede – naglasio je Jászai.
Prema Umlautovom istraživanju iz prošle godine, kada je riječ o pouzdanosti poziva i internet mreže, Vodafon sa svojih 800.000 korisnika fiksne i tri miliona mobilne telefonije, predstavlja vodeću mobilnu mrežu u Mađarskoj.
Akvizicija Vodafona Mađarska takođe bi mogla značajno promijeniti ravnotežu tržišne moći u toj zemlji, a najsavremenija rješenja i inovativne tehnologije omogućiće 4iG grupi da zauzme vodeću ulogu u digitalnoj transformaciji mađarske ekonomije.
Nakon zatvaranja transakcije, kombinovani portfolio 4iG grupe (DigiMobil) i Vodafona biće drugi na tržištu mobilnih govornih i internet usluga, koje je najveći generator prihoda.
Ovom akvizicijom, 4iG obezbjeđuje lidersku poziciju na tržištu fiksnih internet usluga, kao i televizijskog emitovanja.
Prema preliminarnim proračunima, telko kompanije u vlasništvu 4iG grupe imaće ukupno 7,6 miliona RGU-a (jedinica koja generiše prihod) u Mađarskoj nakon zatvaranja akvizicije.
4iG Grupa je svoje prisustvo u regionu Zapadnog Blakana započela kupovinom mobilnog operatora One Crna Gora, nakon čega je prošle godine kupila fiksne i mobilne operatore, ALBtelecom i ONE Telecommunications u Albaniji.
Spajanjem ova dva operatora, pod imenom One Albanija, koje je pravno završeno 1. januara, ova kompanija postala je vodeći telekomunikacioni operater.
Lideri 4iG grupe su izrazili interesovanje za dalje širenje u regionu Zapadnog Balkana.
81

Vezani članci

Back To Top
Search