Skip to content

Nova mCommerce platforma kreirana i izgrađena internim resursima BH Telecoma

mcommerce

Kompanija BH Telecom je u komercijalni rad pustila novu mCommerce platformu koju je interno razvijala posljednjih godinu dana.

 

Platforma omogućava realizaciju usluga dopune Ultra kredita putem SMS poruka, Moj BH Telecom web portala i mobilnih usluga, te partnerskih usluga, kao što je naplata parkinga i kladionice.

Uskoro se očekuje i integracija usluge dopune Ultra kredita putem kanala Moj webshop, čime će se postići konsolidacija svih kanala dopune kredita na jednu platformu i omogućiti upravljanje mjesečnim i dnevnim limitima propisanim u uvjetima korištenja usluge sa jednog mjesta.

Almir Džananović, šef Službe za digitalne servise i aplikacije u BH Telecomu i voditelj radnog tima “Zamjena mCommerce platforme” je istakao kako je cijeli tim aktivno pratio najnovije tehnološke trendove i brzo prihvatao nove alate i koncepte kako bi osigurao da platforma bude u skladu s najboljim ICT praksama.

“Članovi tima su konstantno usvajali znanje i vještine i razvijali nove kompetencije i ekspertizu u obalastima Dev, Ops, DevOps. Zajednički rad i sticanje novih kompetencija su bili ključni za uspješno izvođenje projekta, kao i za nastavak osnaživanja BH Telecoma kao telekomunikacijskog lidera”, naglasio je Džananović.

Cjelokupan proces razvoja aplikativnog rješenja je vođen u skladu sa SCRUM metodologijom i uz podršku alata za upravljanje zadacima.

O važnosti platforme svjetskog vendora govori i činjenica da je u ranija rješenja u prethodnom periodu BH Telecom uložio nekoliko miliona KM, što znači da se radi o jednom od najznačajnijih projekata internog razvoja unutar BH Telecoma.

“Realizacijom projekta zamjene mCommerce platforme BH Telecom je postigao nekoliko značajnih ciljeva koji će sigurno uticati na sve buduće projekte ovoga tipa. Prije svega, BH Telecom je pokazao da raspolaže znanjem i ljudskim resursima da samostalno proizvede kompleksno softwaresko rješenje i zamijeni proizvod velikog svjetskog proizvođača telekomunikacijskih sistema, što će u narednom periodu značiti ostvarivanje višemilionskih ušteda na troškovima. Korištene tehnologije prilikom realizacije projekta (Microservices, Spring, Kubernetes, Rancher, …) predstavlja pravi tehnološki iskorak za BH Telecom u realizaciji projekta kroz interni razvoj. I možda najznačajniji cilj projekta je stečeno znanje članova tima primjenjivo na mnoge druge projekte ključne za telekomunikacijsko poslovanje”, kazao je Emir Fazlinović, Software Architect i član projektnog tima u BH Telecomu.

Platforma predstavlja značajan tehnološki iskorak u skladu sa svjetskim trendovima u ovoj oblasti te nudi visok nivo fleksibilnosti i skalabilnosti za buduće održavanje i daljnji razvoj.

Potenciranje internog profesionalnog razvoja i kreiranja vlastitih rješenja, skupa sa širokom lepezom platformi i servisa, BH Telecom svrstava u okruženja u kojem mladi stručnjaci mogu ostvariti svoj puni potencijal uz kontinuiran profesionalni rast.

Back To Top
Search

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

View more
Accept