POSJETA ŠEFA ITU ZA EVROPU REGULATORNOJ AGENCIJI ZA KOMUNIKACIJE

0

U okviru 6. Digitalnog samita Zapadnog Balkana, šef Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) za Evropu, Jaroslaw Ponder, posjetio je Regulatornu agenciju za komunikacije (Agencija) i sa generalnim direktorom Draškom Milinovićem razgovarao o trenutnim zajedničkim aktivnostima i ukupnoj saradnji ITU i Agencije.

Ovom prilikom, zajednički je ocijenjeno da ITU i Agencija ostvaruju dobru saradnju i kroz tekuću realizaciju projekta uspostavljanja sistema mapiranja „Povoljno okruženje za mapiranje širokopojasnog pristupa u BiH“, koji je ITU podržao.Generalni direktor Milinović zahvalio je g. Ponderu na posjeti, i izrazio uvjerenje da će Agencija i u narednom periodu, uz podršku i koordinaciju u strateškim aktivnostima ITU, pružiti regulatorni i institucionalni doprinos promovisanju informaciono-komunikacionih usluga u Bosni i Hercegovini, i preduzimati blagovremene regulatorne mjere za razvoj i korištenje usluga baziranih na internetu.

U okviru navedenog projekta mapiranja širokopojasnog interneta, do sada su u Agenciji pripremljeni nacrti dva dokumenta: „ITU POLICY PAPER Enabling envinroment for broadband mapping in BiH“ i „ITU POLICY PAPER Technical specifications form implementation of broadband mapping system in BiH“, koji pružaju pregled aktuelnog stanja i prijedlog za unapređenje zakonodavnog i regulatornog okvira u procesu mapiranja širokopojasnog pristupa u BiH, kao i tehničke smjernice za uspješnu uspostavu sistema.