Za iznajmljivanje softvera i opreme za nadzor osuđenika federalno ministarstvo izdvaja skoro 3 mil KM

0

Federalno ministarstvo pravde planira da za usluge iznajmljivanja softvera i opreme za nadzor osuđenih osoba i tehničku podršku u svih sedam kazneno-popravnih zavoda izdvoji 2.850.000 KM.

Navedeno je to u objavljenoj javnoj nabavci, a prema tom dokumentu planirano je zaključivanje okvirnog sporazuma na tri godine sa jednim ponuđačem.– Ponuditelji su dužni ponudom obuhvatiti snadbijevanje svih kazneno-popravnih zavoda na teritoriju Federacije BiH postavljanjem narukvica u prebivalištu osuđene osobe – navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

U njoj je pojašnjeno da su predmet javne nabave usluge iznajmljivanja softvera i opreme za elektronski nadzor osuđenih osoba, administriranja i tehničke podrške pri montaži i demontaži opreme koja se koristi za elektronski nadzor osuđenih osoba za potrebe Federalnog ministarstva pravde i kazneno-popravnih zavoda FBiH.

Navedene usluge predmetne nabave ne odnose se na poslove fizičke i tehničke zaštite regulirane posebnim propisom, kao i na poslove neposrednog elektronskog nadzora osuđenih osoba iz nadležnosti Federalnog ministarstva pravde i kazneno-popravnih zavoda.

– Ugovorom se obuhvata iznajmljivanje softvera i opreme za elektronski nadzor, pružanje tehničke podrške ovlaštenim osobama Ministarstva i kazneno-popravnih zavoda pri postavljanju i skidanju opreme za elektronski nadzor osuđenih osoba, te administriranje za potrebe izvršenja kazne zatvora u kućnom zatvoru sa elektronskim nadzorom na teritoriju FBiH. Ugovrni organ tj. svaki kazneno popravni zavod vrši nadzor nad osuđenim osobama oko poštivanja izdržavanja kazne elektronskog zatvora obzirom da je ponuđač iznajmljivanjem opreme isti nadzor omogućio. Obzirom da Ugovorni organ vrši nadzor tako vrši i postupanje i preuzima radnje ukoliko dođe do kršenja izdržavanja mjere elektronskog zatvora. Nadzor osuđenika vrši ugovorni organ putem računara i aplikacija instaliranih u sedam zatvora u FBiH i u Federalnom ministarstvu pravde. Tehnički gledano, svi navedeni računari su uvezani putem sigurne/enkriptirane veze sa centralnim nadzornim sistemom koji se nalazi kod Ponuđača opreme na teritoriji Federacije BiH – ističe se u tenderu.
 
 
Ponude se primaju do 18. septembra, a detalji su dostupni OVDJE.