Telekom Srbija od Globaltela osim imovine preuzeo i dugove – Cijena i dalje tajna

0
Telekom će kupovinom Globaltela postati vlasnik imovine u vrednosti od 146,8 miliona dinara (1,3 mil EUR) koliko je ona vredela na kraju juna 2023. godine, ali i svih dugova u iznosu od 96,8 miliona dinara (oko 825.000 EUR), piše u Nacrtu ugovora o statusnoj promeni pripajanja. U nacrtu ugovora se i dalje ne navodi cena po kojoj je Telekom kupio Globaltel.
 
Globaltel, koji je bio u vlasništvu kompanija Pink Media Group i Procescom, će preuzimanjem od strane Telekoma prestati da postoji.
 
Telekom kupovinom Globaltela postaje vlasnik celokupne njegove imovine, svih potraživanja, dozvola, odobrenja i drugih povlastica.
 
Sva uzajmna dugovanja između Telekoma i Globaltela se poništavaju, navodi se u nacrtu ugovora.
 
Prema izveštaju Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) Globaltel je imao 1,1% ukupnog broja aktivnih korisnika mobilnih usluga u Srbiji.
 
 
Početkom juna je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić potvrdio da planiraju da kupe 100% udela u kompaniji Globaltel. Tom prilikom je rekao i da je cena poslovna tajna, ali da nije tačno da se radi o 17 mil EUR.
 
Globaltel je osnovan 2015. godine. Do 2016. godine bio je u apsolutnom vlasništvu kompanije Procescom i registrovan za računarsko programiranje. Te, 2016. godine, u vlasništvo ulazi i Pink International Company Željka Mitrovića sa 55% udela, a kompanija menja pretežnu delatnost u bežične komunikacije.